Ochrana osobních údajů

Lidsky řečeno (TLDR verze)

Zajímá Vás, jak pečuji o Vaše osobní údaje, když jste se rozhodli mi je svěřit? Pak čtěte dál.
A pokud Vás to zajímá, ale nebaví Vás právnické texty, tak tady máte výtažek toho podle mě nejdůležitějšího:

 • Kdo jsem já (KT z Mazli mě)
  A jak mě můžete kontaktovat, pokud se Vám něco nezdá ohledně osobních údajů.
 • Jaké osobní údaje ukládám a proč
  Některé ukládat musím ze zákona a jiné ukládat chci, protože díky tomu vím, co Vás zajímá a co vůbec. Pak se mohu soustředit na poskytováí takových služeb, jaké Vás budou bavit a budou pro Vás užitečné.
 • Vaše práva ohledně osobních údajů
  Seznam toho, co po mně můžete chtít ohledně osobních údajů u mě uložených.
 • Předání třetím osobám a mlčenlivost
  Poskytovatele služeb potřebných pro chod webu vybírám zodpovědně. Ne "jako" by měli i moje osobní údaje. Fakt je mají, takže chci, aby plnili své sliby a byli spolehliví.
 • Cookies
  Používám cookies, ale můžete si je i snadno vypnout, pokud tu chcete být na tajňačku 🙂

Chcete změnit nastavení svých cookies na mém webu? Tudy prosím:

Pokud budete mít jakékoliv dotazy k tomu, jak opečovávám Vaše osobní údaje, něco Vám nebude jasné, nebo je třeba budete chtít vymazat, tak mi jednoduše napište na KT@mazlime.cz a koukneme na to spolu. 🙂

Vaše KT z Mazli mě

 

Následuje oficiální textace Ochrany osobních údajů webu MazliMe.cz:

Zásady ochrany osobních údajů na webu MazliMě.cz

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, která máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsem Ing. Kateřina Brei, Miloše Havla 1246/5, Praha 5, 152 00, IČ 05270731 a provozuji webovou stránku www.MazliMe.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na telefonním čísle +420 777 087 464 nebo na e-mailu KT@mazlime.cz.

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožním Vám a budu Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 

 • Poskytování služeb, plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mailová adresa nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, zaslání eBooku, dodání zboží atd.
 • Vedení účetnictví
  Jste-li mými zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing – zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mailová adresa, pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte) využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že Vás moje novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám Vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • Pokročilý marketing na základě souhlasu
  Pouze na základě Vašeho souhlasu Vám můžu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím mým kontaktních údajů.
 • Fotografická dokumentace, reference, živé akce, workshopy
  Vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod. budu využívat jen a pouze na základě Vašeho souhlasu, a to do doby, než souhlas sami odvoláte.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu Vám mohu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jenom na základě Vašeho souhlasu.

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. Buď v cookie liště, která Vám vyskočí při otevření stránek, anebo pokud jste si své rozhodnutí rozmysleli, pak tímto tlačítkem:

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje, a chráním je, jako kdyby byly moje vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup moji zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

-        SmartSelling a.s. (aplikace pro komunikaci, web a fakturaci)

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji Vám však, že v takovém případě budu při výběru na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte mě prosím prostřednictvím e-mailu: KT@mazlime.cz.

 

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup mě můžete kdykoliv vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
 • Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. Například odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.
 • Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, můžete využít svého práva na přenositelnost. Pak budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že Vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji aspoň 30 dnů.
 • Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji aspoň 30 dnů. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budu informovat e-mailem.
 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů: Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.
 • Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení: E-maily s inspirací, články či produkty Vám zasílám, jste-li můj zákazník a na základě mého oprávněného zájmu. Pokud mým zákazníkem ještě nejste, posílám Vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že mí zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.